Westfriese Omringdijk

Provinciaal monument Lambert Meliszweg 2
Foto 1 / 5

De Westfriese Omringdijk is een zeer oude dijk die rondom de regio West-Friesland loopt. De gehele dijk is door de provincie Noord-Holland beschermd. Het deel dat binnen de grenzen van de Gemeente Hoorn ligt maakt deel uit van een veel groter stuk. Delen van de dijk hebben aparte namen. Binnen Hoorn liggen de delen Westerdijk van Drechterland (Schardam tot en met Kleine Oost) en de Zuiderdijk van Drechterland (Oosterpoort tot en met Enkhuizen).

Het dijklichaam is buiten het centrum van de stad duidelijk herkenbaar. Binnen de stad maakt het deel uit van de straten. De dijk loopt via de Westerdijk, het West, de Roode Steen, het Grote Oost en het Kleine Oost naar de Zuiderdijk van Drechterland. Daar is het ook weer als dijklichaam herkenbaar. Het omsluit ook nog Hoorn 80 en verlaat via Munnickaij de gemeente Hoorn.

Bij de Westerdijk ligt soms ook nog een steunberm waar de weg overheen loopt. Op andere stukken ligt de weg juist op de kruin van de dijk. Bij de Hulk en ten oosten van de binnenstad ligt buitendijks land. Dit land is aangelegd ter verdediging van de dijk. Buitendijks land zorgt er namelijk voor dat het water minder snel op het dijklichaam in kan beuken bij stormen en dergelijke.