Westerblokker 28

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Dit is een voormalige tuinderswoning uit 1919. De tuinderswoningen zijn kenmerkend voor de linten in Blokker en Zwaag, aangezien deze streek ooit een van de grootste fruitteelt- en glastuingebieden van Nederland was. Blijkbaar was de vruchtbare veengrond hier uitermate geschikt voor het verbouwen van groente en fruit. De bebouwing aan de linten is zeer afwisselend en doordat de rooilijnen van de huizen ten opzichte van elkaar verspringen, wordt het straatbeeld nog gevarieerder. Aan de Westerblokker zijn enkele prachtige en rijke villa’s te zien en uiteraard treffen we ook hedendaagse architectuur aan. De originele tuinderswoningen zijn echter te herkennen aan hun bescheiden omvang en hun relatief sobere vormgeving met vaak enkele bijzondere details. Dit huis is wat dat betreft exemplarisch. Het is vormgeven in een sobere baksteenarchitectuur en heeft een symmetrische voorgevel met centraal de entree. De portiek is vrij rijk gedecoreerd met betegeling en een paneeldeur. Het is een reconstructie van de originele gevel, want de voor- en linkerzijgevel zijn in 1991 opnieuw opgetrokken. Tot slot is het interieur van dit woonhuis noemenswaardig, het bevat originele paneeldeuren, schouwen en tegeltableaus met Jugendstilmotieven.