Westerblokker 18

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

De stolp is een typisch Noordhollandse boerderij die zijn naam ontleent aan de kapvorm. Het oude woord ‘stulp’ betekent deksel en verwijst naar het pyramide-vormige dak dat als een deksel over het gebouw ligt. Deze kleine stolp is gebouwd rond 1890 en we spreken van een gekeerde West-Friese stolp, omdat de darsdeuren in de zijgevel zitten. De gevels van deze stolp zijn niet meer origineel, wat je wel vaker ziet bij deze bouwwerken. De draagconstructie van de stolp heet ‘het vierkant’, een vierkante constructie van houten balken waarop het dak rust. Bij de grote stolpen is er soms zelfs sprake van een dubbel vierkant.