Westerblokker 16

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De stolp is een typisch Noordhollandse boerderij die zijn naam ontleent aan de kapvorm. Het oude woord ‘stulp’ betekent deksel en verwijst naar het pyramide-vormige dak dat als een deksel over het gebouw ligt. Deze stolp is gebouwd rond 1890 en we spreken van een gekeerde West-Friese stolp, omdat de darsdeuren in de zijgevel zitten. Bij de gewone West-Friese stolp zitten deze deuren in de voorgevel. De draagconstructie van de stolp heet ‘het vierkant’, een vierkante constructie van houten balken waarop het dak rust. Bij de grote stolpen is er soms zelfs sprake van een dubbel vierkant. Er waren natuurlijk enorme balken nodig voor het vierkant en soms werd er zelfs gebruik gemaakt van oude scheepsmasten. Deze stolp aan de Westerblokker is van gemiddeld formaat en heeft een enkel vierkant. De stal bood ruimte aan 17 koeien, een stier en wat jongvee. De schuur achter op het erf, die overigens van hetzelfde bouwjaar is, deed dienst als paardenstal, varkensstal en wagenschuur.