Westerblokker 13

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Deze voormalige tuinderswoning is gebouwd in 1919 en is kenmerkend voor de bebouwing aan het lint. De woningen aan het lint staan ieder op hun eigen wijze op de kavel met de rooilijnen verspringend ten opzichte van elkaar. Op de meeste erven staan bijgebouwen en langs het lint zijn verschillende bouwstijlen en bouwtypen te zien. Kortom, de oorspronkelijke lintbebouwing is zeer gevarieerd. Dit woonhuis staat met de nok haaks op de weg en is voorzien van een gepunte makelaar waar de doorhangende onderste helft een dwarsbalk doorkruist. Het houtsnijwerk hiertussen noemen we in vaktermen ook wel gekruld ajourwerk.