West 50

Rijksmonument
Foto 1 / 3

Dit hoge pand aan het West 50 bevat prachtige gevelstenen. Op het jaartalsteentje leest u dat het pand gebouwd is in 1612. Op de middelste gevelsteen zien we paard en wagen met de tekst In de frachtwage. Deze eenvoudige boerenwagen was kennelijk ook bedoeld voor personenvervoer. In de 17e eeuw waren er inderdaad open wagens voor vracht- en personenvervoer. Deze fungeerden als een soort taxidienst en stonden op vaste opstelplaatsen te wachten bij bijvoorbeeld de stadspoorten of herbergen. De andere stenen, met een roskam enerzijds en een verkoopster van brood of kaas anderzijds, komen vermoedelijk van een ander pand.