Waag

Rijksmonument Roode Steen 8
Foto 1 / 4

Sinds 1609 wordt de Roode Steen gesierd door een prachtige Waag. Hier werd de handelswaar gewogen. De West-Friese kaas is eeuwenlang het belangrijkste product geweest dat hier op de weegschaal gelegd werd.

Het ontwerp kwam van niemand minder dan de bekende Amsterdamse stadsarchitect Hendrick de Keyser. Hij wordt beschouwd als een van de grootste bouwmeesters van Nederland en zijn werk heeft dan ook veel navolging gehad. Het ontwerp voor de Waag kwam in nauw overleg met het Hoornse stadsbestuur tot stand. Het gebouw werd uitgevoerd in natuursteen met opvallend weinig beeldhouwwerk, gezien het feit dat De Keyser van huis uit beeldhouwer was. Wel wordt het pand bekroond door een uitbundig pronkdak met meerdere rijk gedecoreerde dakkapellen. Typerend voor een waaggebouw is natuurlijk de smeedijzeren luifel. Deze zit rondom het gebouw. De hoge halfronde bogen geven toegang tot het weeglokaal.

Het bovenlokaal van de Waag heeft gebruikers van allerlei orden gekend zoals de schutterij, een muziekcollege, de Stadstekenschool, het Witte Kruis en uiteindelijk een horecagelegenheid. De horecagelegenheid is naar de begane grond uitgebreid en het gebouw is al vele jaren als zodanig in gebruik.

 

ANWB Dit project is in samenwerking met de ANWB tot stand gekomen.