Vraag erfgoed subsidie aan in 2023

Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente voor het Beleefbaar maken van Erfgoed. Ook voor het restaureren van monumenten is het aanvragen van subsidie weer mogelijk. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en goedgekeurd zolang er budget beschikbaar is.

Beleefbaar maken van Erfgoed

Organisaties, bedrijven en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die er voor zorgen dat inwoners en bezoekers het Hoornse erfgoed meer kunnen ervaren. Hiermee wil de gemeente een stimulans geven aan het toerisme en aan de bewustwording van het Hoornse erfgoed. In 2023 is er weer een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Een aanvraag kan ingediend worden via de website van de gemeente.

Subsidie restauratie monumenten

Eigenaren van monumenten kunnen bij gemeente Hoorn subsidie aanvragen voor renovatie- en restauratiewerkzaamheden en voor bijzonder onderhoud. In 2023 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Meer informatie over deze subsidie en het aanvragen staat op de website van de gemeente Hoorn.

Aan de gevel van Achterom 98 is in 2021 een historische gevelreclame aangebracht met behulp van de subsidie Beleefbaar maken van Erfgoed.