Viskaar terug in binnenhaven

De viskaar in de historische haven van Hoorn lag lange tijd half gezonken en was er slecht aan toe. Begin februari van dit jaar versleepte de havendienst van de gemeente de kaar naar een plek bij het Oostereiland. De havendienst, Team Erfgoed van de gemeente, Vereniging Oud Hoorn (VOH), Stichting de Hoornse Schouw (SHS) en Centrum Varend Erfgoed (CvE) hebben de handen ineengeslagen om de viskaar te behouden. Deze is gerestaureerd door het Leerwerkbedrijf (LWBO) en ligt weer op zijn oorspronkelijke en prominente plek in de binnenhaven: aan de Korenmarkt. Op 1 september vond de onthulling plaats door wethouders René Assendelft en Axel Boomgaars.

De havendienst vaart de gerestaureerde viskaar de binnenhaven in, gevolgd door drie historische schouwen

Wat is een viskaar?

Een viskaar is een drijvende of in het water opgehangen visbewaarplaats. De functie: het in leven houden van gevangen vis zodat die vers bij de consument terechtkomt. Deze viskaar was tot 1990 in gebruik. In grote ijzeren kisten met geperforeerde bodem en zijkanten die in het water hingen, werd levende paling bewaard. Andere namen voor een viskaar zijn ook leefkaar, houder of houwer, aalbun en lokaal ook ‘losse ka’, drijfka, kas, viskas(t) en blok. De viskaar van een vissersschip wordt bun genoemd.

Beleefbaar maken van erfgoed

Uit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang dat de viskaar is behouden. Het vertelt iets over onze geschiedenis en ons visserij verleden. Hoorn was lange tijd een belangrijke visserijhaven. Op deze manier maakt de viskaar weer onderdeel uit van het historische havenlint van Hoorn. Bij de viskaar is een informatiebord geplaatst. Hier kan de bezoeker lezen dat een viskaar een drijvende of in het water opgehangen visbewaarplaats is.

De viskaar ligt weer op de oorspronkelijke plek aan de Korenmarkt