Verruiming zonnepanelen beleid

De gemeente Hoorn verruimt als proef haar zonnepanelen beleid. Op monumenten en in de beschermde binnenstad gelden extra regels voor zonnepanelen. Deze regels staan in de Welstandsnota. Het uitgangspunt was dat zonnepanelen in de binnenstad en op monumenten niet zichtbaar mochten zijn vanaf de openbare weg. De verruiming maakt het nu mogelijk dat zonnepanelen in bepaalde gevallen wel zichtbaar mogen zijn. De verruiming is zorgvuldig tot stand gekomen met respect voor onze historische binnenstad.

Wat houdt de verruiming in?

Met de verruiming mogen zonnepanelen op monumenten en in de binnenstad op het achterdakvlak zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Dakvlakken direct grenzend aan de openbare ruimte en historische hofjes zijn hierbij uitgezonderd. Ook is er een selectie gemaakt van minder waardevolle, seriematige bouwblokken vanaf 1975. Daar mogen zonnepanelen ook op het zijdakvlak zichtbaar zijn. Op deze kaart zien woningeigenaren welke regels er voor hun dak gelden. Meer informatie vindt u op de pagina zonnepanelen.

Waarom strengere regels in de binnenstad?

De binnenstad van Hoorn is een rijksbeschermd stadsgezicht. Het doel van die status is het behoud van de karakteristieke, ruimtelijke en historische kwaliteiten van het gebied. Dit historische karakter speelt een belangrijke rol in de identiteit van Hoorn. Erfgoed en onze monumenten zijn hét visitekaartje van de gemeente Hoorn. Door zonnepanelen in de binnenstad zo veel mogelijk uit het zicht te plaatsen, voorkomen we een onrustig en storend straatbeeld. Zo zorgen we samen voor het behoud van het historische aanzicht.