Website verduurzaming ERM

Stichting ERM heeft een specialistische website gelanceerd: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl. Hier staat bruikbare informatie over de technische aspecten van het verduurzamen van monumenten. De website is bedoeld voor adviseurs, inspecteurs, aannemers, architecten en gemeentelijke toezichthouders. Maar ook voor monumenteneigenaren kan de website bruikbaar zijn. 

Verduurzaming is tegenwoordig een belangrijk onderdeel bij het onderhouden en restaureren van monumenten. Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zet op deze nieuwe website alle technische informatie uit de ERM-richtlijnen en andere publicaties over het verduurzamen van gebouwde monumenten bij elkaar.

Isoleren en Checklist Energieprestatie

De website is opgedeeld in zes onderwerpen: verduurzamingsadvies, het isoleren van daken, het isoleren van vensters, het aanbrengen van isolatie, isolatiematerialen en het signaleren van mogelijkheden. De site bevat onder andere de Checklist Energieprestatie. Een inspecteur kan met de checklist onderzoeken welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn voor een monument. Zo kan een duurzaamheidsadvies worden opgesteld.

Uitbreidingen

De website is nog niet volledig, maar al wel te gebruiken. De informatie over het isoleren van vensters wordt nog aangevuld. Daarnaast worden er op korte termijn meer onderwerpen toegevoegd. Naast energieprestatie, waar de website nu vooral op focust, zullen ook onderwerpen als brandveiligheid en milieubelasting aan bod komen.