Veermanskade 16

Rijksmonument
Foto 1 / 3

De Veermanskade is de kade van de druk bevaren zeehaven van Hoorn. Schepen kwamen van over de hele wereld om in Hoorn hun goederen te verhandelen. Op de kade stonden de pakhuizen waar de goederen opgeslagen werden. Dit pand aan de Veermanskade is zo een voormalig pakhuis.