’t Glop

Gemeentelijk monument Glop 12-A
Foto 1 / 2

In de binnenstad van Hoorn ligt een groot stelsel van riolen en overkluisde watergangen. Een groot deel van deze watergangen is ontstaan doordat waterkanten gemetseld werden en hier later ook een gewelf overheen gemetseld werd. Op die manier werd van de gracht een straat gemaakt. Onder de steeg ’t Glop loopt zo’n watergang. Deze is in 2015, nadat een deel was ingestort, herontdekt en is het eerste archeologische gemeentelijke monument van de gemeente Hoorn. Wanneer deze overkluizing precies is ontstaan is niet bekend. Wel is bekend dat deze in 1447 al bestond. Dat jaar werd er een huis aan het Kerkplein verkocht, dat bovenop de overkluizing gestaan heeft. In 1563 werd op de plek van dat huis de huidige Boterhal gebouwd. Tegelijk met de bouw van wat toen nog Sint-Jansgasthuis genoemd werd, werd ook het riool vervangen door het huidige. Het riool loopt vanaf het Kerkplein onder de Boterhal door naar het Nieuwe Noord. Bij het Nieuwe Noord verbreed het zich ook. Dit bredere deel is gebouwd omstreeks 1595. Het smalle deel bestaat uit rode bakstenen en het bredere deel uit gele bakstenen. Het riool bleef tot 2015 nog deels in gebruik. Na de herontdekking is dit gestopt. Het is nu op speciale dagen toegankelijk voor publiek.