Subsidies rijksmonumenten

Er zijn verschillende subsidie- of financieringsregelingen voor onderhoud en restauratie of herbestemming van rijksmonumenten.

Subsidie vanuit het Rijk

Particulieren die in bezit zijn van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen ieder jaar subsidie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn voor de instandhouding en/of restauratie van het pand. Ook voor werkzaamheden die gericht zijn op het voorkomen van verval of schade kunt u subsidie aanvragen. Denk aan schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen of het herstellen van scheuren in pleisterwerk. Voor alle werkzaamheden geldt dat deze gericht moeten zijn op de instandhouding van de monumentale waarden en dat deze sober en doelmatig uitgevoerd worden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook voor rijksmonumenten die géén woonhuis zijn (zoals een kerk, molen of fabriek) kan subsidie worden aangevraagd via het Rijk. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Regelingen vanuit provincie

De provincie Noord-Holland subsidieert het onderhoud en restaureren van provinciale- en rijksmonumenten. Daarnaast heeft de provincie regelingen voor onderzoek naar herbestemming en verduurzaming. Meer informatie op de website van Provincie Noord-Holland.

Nationaal Restauratiefonds

Via het Nationaal Restauratiefonds zijn verschillende leningen of hypotheekvormen beschikbaar voor het restaureren, onderhouden, aankopen, energiezuiniger maken van zowel rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Meer informatie op de website van het Restauratiefonds.