Subsidie Restauraties Monumenten

U kunt bij gemeente Hoorn subsidie aanvragen voor renovatie- en restauratiewerkzaamheden en voor bijzonder onderhoud. Deze subsidie is van toepassing voor de onderstaande onderdelen:

  • het restaureren en onderhouden van gemeentelijke monumenten
  • het restaureren of reconstrueren van kleine beeldbepalende elementen
  • de kosten voor duurzame maatregelen om monumentale bomen te behouden
  • het restaureren van kerkgebouwen die eigendom zijn van kerken en niet-winstbeogende instellingen met als doel het behoud van kerkelijke gebouwen
  • het restaureren van gemeentelijke monumenten in eigendom van niet-winstbeogende instellingen met doel behoud van monumenten
  • het verrichten van bouwhistorisch en/of kleurenonderzoek

Beschikbaar bedrag per aanvraag

Per aanvraag kan maximaal de helft van de gemaakte kosten uitgekeerd tot een maximum van €5.000. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en van de begroting. Zijn de werkzaamheden al begonnen? Dan komen de kosten voor die werkzaamheden niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen subsidie

Vanaf 1 januari kunt u een aanvraag voor het volgende kalenderjaar indienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en goedgekeurd zolang er budget beschikbaar is. In 2024 is een bedrag van €100.000 beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag van deze subsidiemogelijkheid vindt u op de website van de gemeente Hoorn.