Subsidie Beleefbaar Erfgoed

Organisaties, bedrijven en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die er voor zorgen dat inwoners en bezoekers het Hoornse erfgoed meer kunnen ervaren. Hiermee wil de gemeente een stimulans geven aan het toerisme en aan de bewustwording van het Hoornse erfgoed.

Voorbeelden van initiatieven

Voor deze initiatieven kunt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen:

  • Initiatieven die mensen het erfgoed laten zien en beleven. Dit stimuleert het toerisme en de economie van Hoorn.
  • Initiatieven die mensen bewust maken van het Hoornse erfgoed. Bijvoorbeeld educatieve projecten.
  • Initiatieven die de beeldkwaliteit van de openbare ruimte versterken. Bijvoorbeeld het terugbrengen van historische reclame op een gevel.

Meer informatie

Vanaf 1 januari kunt u een aanvraag voor het volgende kalenderjaar indienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en goedgekeurd zolang er budget beschikbaar is. In 2022 was een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Inmiddels is er geen geld meer beschikbaar. Vanaf januari 2023 kunt u weer een aanvraag indienen. De voorwaarden van deze subsidiemogelijkheid vindt u in de Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed”. Meer informatie over de aanvraag vindt u op de algemene website van de gemeente Hoorn.