Subsidie verduurzamen monumenten

Voor duurzaamheidsmaatregelen en investeringen voor energiebesparing kunt u gebruik maken van verschillende subsidies of leningen.

Restauratiefonds

Op de website van het Restauratiefonds vindt u informatie over aanvullende leningen voor duurzaamheidswerkzaamheden en mogelijkheden voor energiescans. Met een energiescan wordt in kaart gebracht hoe duurzaam een pand is en waar mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Dit gaat vaak betrekking over isolatie en energiebesparing.

Subsidie energiebesparende maatregelen Hoorn

Voor particuliere woningeigenaren heeft de gemeente Hoorn een subsidie beschikbaar om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van de gemeente.

Subsidie voor duurzaamheidsadvies

Weet u niet waar u moet beginnen met het verduurzamen van uw monument? Het laten maken van een duurzaamheidsadvies kan een goede eerste stap zijn. Voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten is hiervoor subsidie mogelijk vanuit het rijk. Bekijk meer informatie over dit ontzorgingsprogramma op de website van Monumenten.nl.
Bekijk de Groene Menukaart voor een overzicht van alle subsidies voor het verduurzamen van woonhuismonumenten.

Duurzaamheidslening

Als eigenaar van een woning of als Verenigingen van Eigenaren (VVE) kunt u geld lenen om uw woning duurzamer te maken. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van gemeente Hoorn.

Subsidies van het Rijk en de provincie

Er zijn ook verschillende landelijke en provinciale subsidies en regelingen beschikbaar voor duurzame maatregelen. Monumenteigenaren kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de ISDE regeling. Kijk voor meer relevante informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van Monumenten.nl.

Via de banken

Leningen of speciale hypotheken zijn bij sommige banken een optie, een voorbeeld hiervan is de groenhypotheek.