Subsidie verduurzamen monumenten

Voor duurzaamheidsmaatregelen en investeringen voor energiebesparing kunt u gebruik maken van verschillende subsidies of leningen.

Restauratiefonds

Op de website van het Restauratiefonds vindt u informatie over aanvullende leningen voor duurzaamheidswerkzaamheden en mogelijkheden voor energiescans. Met een energiescan wordt in kaart gebracht hoe duurzaam een pand is en waar mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Dit gaat vaak betrekking over isolatie en energiebesparing.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Voor particuliere woningeigenaren heeft de gemeente Hoorn een subsidie beschikbaar om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van de gemeente.

Subsidie voor duurzaamheidsadvies

Weet u niet waar u moet beginnen met het verduurzamen van uw monument? Het laten maken van een duurzaamheidsadvies is een goede eerste stap. Voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten is hiervoor nu subsidie mogelijk vanuit het rijk. Bekijk de subsidie voor rijksmonumenten hier. Bekijk de subsidie voor gemeentelijke monumenten hier.

Duurzaamheidslening

Als eigenaar van een woning of als Verenigingen van Eigenaren (VVE) kunt u geld lenen om uw woning duurzamer te maken. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van gemeente Hoorn.

Fonds voor bijzondere initiatieven

Sommige plannen voor verduurzaming vallen niet binnen bovengenoemde regelingen. Toch stimuleert gemeente Hoorn dit soort initiatieven met een fonds voor bijzondere initiatieven voor verduurzaming. Voor meer informatie neemt u contact op met de medewerkers van Puur Hoorn.

Subsidies van het Rijk en de provincie

Er zijn ook verschillende landelijke en provinciale subsidies en regelingen beschikbaar voor duurzame maatregelen. Kijk voor tips op de website van Monumenten.nl. Vanuit de provincie is er een subsidie Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland. Een andere subsidie is Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland.

Via de banken

Leningen of speciale hypotheken zijn bij sommige banken een optie, een voorbeeld hiervan is de groenhypotheek.