Subsidie stoep of stoephek

Woont u in de binnenstad van Hoorn of aan de Koepoortsweg en wilt u een stoep met een monumentale uitstraling? Dan is daar subsidie voor beschikbaar. Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn en ziet u voorbeelden van stoepen en stoephekken in Hoorn.

Vraag subsidie aan

Vraag subsidie aan via het formulier op de website van Gemeente Hoorn.

Waar moet een stoep aan voldoen?

Stoepen zijn belangrijk voor Hoorn. Zij geven de historische structuur van de binnenstad aan. Ook dragen stoepen bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Stoepen vragen om maatwerk in materiaal en bewerking. In de toegepaste materialen zijn vrijwel alle vormen en afmetingen mogelijk. Nieuwe stoepen, stoepbalusters, hekken, waaiers of krullen moeten voldoen aan de onderstaande uitgangspunten:

 • de historische situatie
 • waarborgen toegankelijkheid van de openbare straat
 • geen standaard stoepen of prefab hekwerken (maatwerk)
 • open voorzijde van de stoep, tenzij het een aantoonbare historische reconstructie is
 • gebruik van handbewerkt Belgisch hardsteen van voldoende dikte
 • plaatsen van hardsteen volgens uitvoeringsrichtlijnen erfgoed
 • balusters en hekken van gietijzer of smeedwerk
 • leuningen en schoren van massief ijzer
 • waaiers en krullen van gesmeed ijzer of geklonken staal
 • alle metalen onderdelen verzinken (schoperen), primeren en 2x natlakken
 • alle bevestigingsmiddelen in rvs
 • een omgevingsvergunning met gemaatvoerde tekening is verplicht.

  Hoeveel subsidie?

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een vastgesteld maximum bedrag van €5.000. De kosten voor het maken van de opstalovereenkomst worden ook meegerekend als subsidie. De subsidie is bedoeld voor: restaureren van historische stoepen, reconstrueren van verdwenen stoepen en plaatsen van nieuwe stoepen en stoephekken.

 • Eigendom en verantwoordelijkheid

  De openbare ruimte en daarmee de ondergrond van de stoepen is bijna overal eigendom van de gemeente. Dit blijft ook zo vanwege aanwezige leidingen en voorzieningen. Daarom is voor reconstructies van verdwenen stoepen en het plaatsen van nieuwe stoepen een opstalovereenkomst nodig die notarieel wordt vastgelegd. In die overeenkomst staat dat de fysieke stoep uw eigendom is en blijft. Dat betekent dat het onderhoud en beheer van de stoep bij u ligt. Ook staat erin dat u hiervoor de grond van de gemeente mag gebruiken.

  De stoep blijft openbare ruimte

  De stoep blijft openbare ruimte. U mag de stoep voor uw huis privé gebruiken, maar niet afsluiten. Daarom zijn alleen hekken op de uiteinden van de stoep toegestaan. Uitzonderingen zijn bestaande verhoogde stoepen en situaties waar in het verleden de stoep ook was afgesloten. Dit kunt u aantonen met historische foto’s of tekeningen.

  Stappenplan

  Wilt u een stoep met monumentale uitstraling? Volg dan onderstaande stappen.

  1. Neem contact op via erfgoed@hoorn.nl om uw ideeën te bespreken. U kunt ook bellen naar 0229 25 22 00.
  2. In overleg met Team Erfgoed wordt een schets gemaakt die voldoet aan de voorwaarden.
  3. U ondertekent de voorlopige opstalovereenkomst en vraagt subsidie aan via het aanvraagformulier. Stuur de volgende documenten mee: een offerte, het schetsontwerp en toelichtende foto’s. U stuurt de opstalovereenkomst retour. Hiermee bent u ook direct belanghebbende voor de omgevingsvergunning.
  4. U vraagt online een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. Dit doet u na ontvangst van de voorlopige subsidiebeschikking.
  5. U ondertekent de opstalovereenkomst definitief. Dit gebeurt bij de notaris. Hier wordt u voor uitgenodigd.
  6. U realiseert de stoep in overleg met de gemeente.
  7. U levert na de werkzaamheden de facturen en betalingsbewijzen aan bij de gemeente.

  8. U ontvangt de subsidie nadat de gemeente de werkzaamheden heeft gecontroleerd.