Subsidie verduurzaming rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument en heeft u ambities om te verduurzamen? Het demissionaire kabinet stelt € 8,8 miljoen beschikbaar om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren.

Subsidie

Met een deel van dit budget (ongeveer de helft) kunnen eigenaren van rijksmonumenten de komende drie jaar subsidie krijgen voor een duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Gespecialiseerde adviseurs

De andere helft van de € 8,8 miljoen gaat naar de inzet van gespecialiseerde adviseurs om rijksmonumenteigenaren te ontzorgen, te ondersteunen en te stimuleren. In de eerste helft van 2022 werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiervoor een aanpak uit.

Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.