Subsidie van rijk voor duurzaamheidsadvies

Weet u niet waar u moet beginnen met het verduurzamen van uw pand? Het laten maken van een duurzaamheidsadvies is een goede eerste stap. Hiermee krijgt u inzicht in uw huidige situatie en de kansen voor energiebesparing met oog voor de monumentale waarden. Voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten is er nu subsidie vanuit het rijk voor het laten maken van een duurzaamheidsadvies. 

Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Rijksmonumenten

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startte op 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. Eigenaren van een rijksmonument kunnen zich via de website Monumenten.nl aanmelden voor het ontzorgingsprogramma. Bekijk het ontzorgingsprogramma op de website van Monumenten.nl.

Vergoeding voor gemeentelijke monumenten 

Om de drempel voor gemeentelijke monumenteigenaren te verlagen vergoedt het Restauratiefonds een deel van het duurzaamheidsadvies. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type monument, de gemaakte kosten en het type advies. Lees meer over deze vergoeding op de website van het Restauratiefonds.