Start herdenking 1572-1573

Op vrijdag 1 april gaven de burgemeesters van de zeven Westfriese het startsein voor de herdenking van de Opstand die 450 jaar geleden begon. De komende twee jaar wordt de Opstand in Westfriesland op allerlei manieren herdacht. In april start een reizende tentoonstelling. Verder worden er lezingen en voorstellingen georganiseerd en komen er programma’s voor scholen. Over de Slag op de Zuiderzee wordt een theatervoorstelling en een boek gemaakt. Kijk voor een overzicht van de activiteiten op wfa.nl/opstand.

Het jaar 1572 wordt gezien als het begin van ‘de Geboorte van Nederland’. Opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje keerden zich tegen het gezag van de Spaanse koning. Ook in Westfriesland. Naast de historische betekenis wordt bij de herdenking stilgestaan bij vier waarden die toen werden – maar ook nu nog worden bevochten: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Van Enkhuizen tot de Slag op de Zuiderzee

Enkhuizen was de eerste stad in Westfriesland die voor de Opstand koos. De gebeurtenissen in 1572-1573 waren voor veel inwoners in de regio ingrijpend. Westfriezen vreesden voor hun leven en lieten huis en haard achter. In oktober 1573 viel een Spaansgezinde vloot de opstandelingen aan. Maar in de Slag op de Zuiderzee delfden de schepen van de Spaanse koning het onderspit. In naam van Oranje hielden de nieuwe machthebbers stand.