Standbeeld van Jan Pieterszoon Coen

Gemeentelijk monument 9
Foto 1 / 4

Dit standbeeld is in 1893 gemaakt door Ferdinand Leenhoff, een bekende schilder en beeldhouwer. Aan het einde van de 19e eeuw was Nederland, vanwege de afsplitsing van België, op zoek naar nationale helden. Coen werd een van de nationale helden vanwege het veroveren van Nederlands-Oost-Indië. Een manier om hem te eren was het standbeeld op hét centrale plein van zijn geboortestad Hoorn.

Op het beeld is altijd kritiek geweest: in het begin vanwege de theatrale houding en later vanwege de wandaden die Coen heeft begaan. Het standbeeld werd in 1965 aangewezen als rijksmonument. Na 2000 werd de roep om het te verwijderen steeds sterker. Het hoogtepunt kwam in 2011. In augustus dat jaar werd het beeld, tijdens het afbreken van de kermis, door een kraan van zijn sokkel gestoten. Echter, omdat het een rijksmonument is, moest het beeld terugkomen. Om wel gehoor aan de kritieken te geven is er een tekstbord op de sokkel geplaatst. Op het tekstbord staat uitgelegd wat Coen heeft misdaan, maar ook dat hij belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Nederland.