Stadhuis Hoorn gemeentelijk monument

Het stadhuis van Hoorn is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit stadhuis aan de Nieuwe Steen 1 werd in de jaren zeventig ontworpen door A.E. Küpfer van architectenbureau Tauber uit Alkmaar. Het is dus in meerdere opzichten een jong monument. Het gebouw is onder andere waardevol omdat het lokaal een van de weinige architectonische hoogtepunten uit de jaren zeventig is, een belangrijke bouwperiode voor de groeikern Hoorn (1974). 

Naast architectuurhistorische waarde bezit het stadhuis stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Het is een belangrijk publiek gebouw met een opvallende positie in de wijk Nieuwe Steen, het geografisch hart van Hoorn. De indeling van het gebouw is open en neutraal. Het onderscheid tussen publieke functies en kantoorruimten is nauwelijks te zien, met uitzondering van de transparante raadzaal. Dit is typisch voor raadhuizen uit de jaren ’70, waarbij transparantie en toegankelijkheid centraal stonden.

Hoorn, Zwaag en Westerblokker

Het stadhuis werd in twee delen gebouwd. Het eerste deel opende in 1977: twee geschakelde gebouwen (A & B). Het tweede deel opende in 1981: een enkel gebouw (C) aan de noordkant van het stadhuis. Beide bouwdelen staan aan weers­zijden van het water, precies op de voormalige grens van Hoorn en Zwaag, en zijn met elkaar verbonden door een brug. Deze opzet is een symbolische verwijzing naar de samen­voeging van Hoorn, Zwaag en Westerblokker in 1978 tot de nieuwe gemeente Hoorn.

De bouw van gebouw A

Gebouw C nog geen monument

De gebouwen A en B zijn aangewezen als monument. Gebouw C is vooralsnog niet aangemerkt als gemeentelijk monument. Hiermee wordt gewacht tot er meer bekend is over de mogelijkheden van transformatie en ontwikkeling van dit gebouwen het omliggend gebied. De eventuele verbouwing of nieuwbouw daarvan mag de monumentale waarden van de twee andere vleugels niet aantasten.

Post 65 erfgoed

Architectuur uit de periode na 1965, wordt ook wel Post 65 architectuur genoemd. In het erfgoed veld groeit landelijk de waardering voor zulke Post 65 architectuur. In Hoorn is er nog maar één ander Post 65 gemeentelijk monument aangewezen, namelijk de sterflats aan de Astronautenweg uit 1969-1972.

Verbinding over het water

Interieur publiekshal