Het Rooie Dorp

Rijksmonument Venenlaan 61

Het Rooie Dorp is het in steen geworden resultaat van de nieuwe woningwet van 1901. Deze nieuwe wet zou betere volkshuisvesting in Nederland betekenen. Hoorn kreeg in 1905 een woningbouwvereniging die ‘Arbeidersbelang’ genoemd werd en tot de eerste 30 woningbouwverenigingen van Nederland behoorde. In 1907 werd midden in het landelijk buitengebied een stuk grond aangekocht voor de bouw van 32 arbeiderswoningen. Deze woningen werden twee jaar later in 1909 in gebruik genomen. Het ontwerp kwam van de Hoornse architect M.J.E. Lippits. De plattegrond van dit woningbouwcomplex bestond uit twee U-vormige hofjes met daaraan de woningen. Door het toepassen van steekkappen en dakkapellen met houten topgevels heeft het complex een afwisselend en dorps karakter gekregen. De woningen waren bij oplevering nog niet van riolering voorzien en pas in 1930 zou er elektriciteit aangelegd worden. Toch waren de woonomstandigheden veel beter dan de situatie waarin de meeste arbeiders tot dan toe geleefd hadden.

ANWB Dit project is in samenwerking met de ANWB tot stand gekomen.