Priestergraf

Gemeentelijk monument Westerblokker 44A
Foto 1 / 2

Achter de Michaëlkerk aan de Westerblokker ligt de Rooms-Katholieke begraafplaats. In de middenas van deze begraafplaats staan meerdere gemeentelijke monumenten. Te weten: een zustergraf, priestergraf, hardstenen kruisbeeld, treures en helemaal achteraan een Heilig Hartbeeld. Het priestergraf werd samen met het kruisbeeld er achter in 1919 gemaakt. De grafkelder ligt in de middenas van de begraafplaats, net voor het hardstenen kruis en net achter het zustergraf.

De hardstenen zerk is in neogotische stijl uitgevoerd en kent een randschrift in gotische letters. Rondom staat: “Gedenkt * uwe* Leidsmannen* die* u * het * Woord / Gods * verkondigd / hebben; *** en * volgt * hun * geloof * na. Hebr*XIII.7. / Zij rusten in vrede”. De tekst gaat tegen de klok in, waardoor Gods * verkondigd aan het voeteneind staat en de woorden Zij rusten in vrede juist aan het hoofdeinde. Aan het hoofdeinde is de zerk hoger geplaatst dan aan het voeteneinde, zodat de zerk beter leesbaar is. De zerk is op de rechter zijkant gedateerd.

De zwarte plaat, met daarop de namen van de zes in de grafkelder bijgezette pastoors, is uit de jaren ’90.