Poortje aan de Roode Steen

Rijksmonument Roode Steen 15
Foto 1 / 3

Het poortje tussen Roode Steen 14 en 15 werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd. Burgemeester Van Dedem wilde een toegangspoort aan de Roode Steen voor zijn medewerkers. De burgemeester woonde en werkte in het pand Roode Steen 15 en hij wilde een toegang tot zijn tuin hebben aan de Roode Steen. Voor de bouw van het poortje moest wel eerst een woning gesloopt worden, die al door de burgemeester was gekocht. De burgemeester kreeg geen enkel bezwaar toen de sloop in een vergadering van de gemeenteraad werd besproken. Op een schilderij, afbeelding 3, is het gesloopte pand, met trapgeveltje, nog zichtbaar. In 1952 werd het poortje met sloop bedreigd. Dat jaar werd er naar een nieuwe plek voor het Latijnse Poortje gezocht en de gemeenteraad vond dat de Roode Steen wel een verbetering kon gebruiken. Uiteindelijk ging die poort naar het Munnickenveld en bleef deze poort gelukkig behouden.

Van origine waren de deuren voorzien van smeedijzeren sierroosters. Deze zijn helaas in de jaren 80 van de 20e eeuw verdwenen. Het poortje is zelf gemaakt van rode en gele bakstenen. De gele bakstenen vormen sierlijke motieven. Zij zijn ook gebruikt voor de segmentboog boven de deuren. Als sluitsteen is daar een natuurstenen blok gebruikt, welke een diamentkop bevat. Voor de poort ligt een hardstenen stoep. De stoep is van het plein gescheiden door een smeedijzeren hek.