Pilot brandveiligheid monumenten

In 2020 heeft de gemeente Hoorn een pilot over brandveiligheid van monumenten uitgevoerd. De pilot was opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een landelijk risicosysteem voor brandveiligheid van monumenten. Hiermee kunnen monumenteigenaren zelf de brandrisco’s van hun monument vaststellen. Ook geeft het systeem aan wat zij vervolgens kunnen doen om deze risico’s te verkleinen. 

Hoorn werd na Amersfoort als tweede gemeente gevraagd om het systeem te testen. Drie  rijksmonumenten werden als pilotproject aangewezen: de Nederlands Hervormde kerk in Zwaag, de Waag en het Statenlogement. Van elk werd een risicoanalyse gemaakt. Deze was gericht op het voorkomen van brand, het verkleinen van de omvang van brand en het verkleinen van schade. Op basis daarvan bepaalden de monumenteigenaren en -gebruikers met de RCE, de gemeente Hoorn en de brandweer het gewenste brandveiligheidsniveau.

Vervolgens kozen zij de passende voorzieningen en maatregelen. Voorzieningen zijn bouwkundige of installatietechnische aanpassingen zoals brandwerende scheidingen. Maatregelen staan in protocollen, zoals schoonmaakvoorschriften. Het systeem geeft voor iedere optie een kostenschatting. Zo kan de afname van een risico worden afgewogen tegen de nodige investering. Een belangrijke conclusie van de pilot is dat vooral de bewustwording van het eigen handelen door de monumenteigenaar en -gebruiker een grote rol speelt bij het verlagen van brandrisico’s. Denk hierbij aan risico’s door slechte verlengsnoeren, veel belasting op één stopcontact of stofophoping bij ontstekingsbronnen.

Brandrisico: verlengsnoeren en te veel belasting

Brandrisico: stofophoping ontstekingsbron op houtconstructie Hervormde Kerk Zwaag