Peperstraat 2-4

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 3

De Peperstraat ontleent zijn naam vermoedelijk aan de handel in peper die al door particuliere kooplieden gevoerd werd vóórdat Hoorn in de 17e eeuw uitgroeide tot belangrijk handelscentrum van de VOC. U ziet hier nog enkele karakteristieke arbeidershuisjes zoals Peperstraat nummer 2 en 4. De woningen raakten in de loop van de 20e eeuw ernstig in verval, maar zijn geheel gerenoveerd en kregen de status gemeentelijk monument. Hierdoor zijn de huisjes tegen sloop beschermd en maken onderdeel uit van het historische straatbeeld van de Peperstraat.