Pastoor Nuijenstraat 3

Gemeentelijk monument

De rooms-katholieke Sint Martinuskerk werd gebouwd in 1932-1933 naar een ontwerp van de Haarlemse architect J.A.M. Bekkers. De opdrachtgever was de toenmalige Pastoor C.N.B. Nuijen. Hij had als kapelaan in Amsterdam al eens opdracht verleend aan Bekkers voor het ontwerp van de Vredeskerk daar. Na zijn benoeming in Zwaag trok hij Bekkers weer aan als architect. De kruiskerk met hoektoren werd in Amsterdamse Schoolstijl ontworpen, geheel passend in de geest van het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen. De Amsterdamse School is een expressieve baksteenarchitectuur waarin de belijning van het ontwerp een grote rol speelt. Let u bijvoorbeeld op het muurwerk dat in ‘kettingverband’ gemetseld is waardoor de horizontale belijning benadrukt wordt. De verticale belijning komt tot stand door de verticale ramen in de voorgevel en de verticale banden in de gevels van de toren. Rondom de ingang zien we prachtig siermetselwerk en zelfs de top van de toren is met aandacht afgewerkt. Tot slot zijn de lantaarns die de ingang van het gebouw flankeren noemenswaardig.