Pakhuisstraat 8

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

Dit dwarshuis met gepleisterde gevels met blokmotief past goed in het historische straatbeeld van de Pakhuisstraat. Deze straat heette aanvankelijk de Fabrieksstraat naar de stadstimmerwerf of stadsfabriek die je hier aantrof. Aan het begin van de 17e eeuw verrezen hier enkele pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en kwam de naam Pakhuisstraat in gebruik.