Pakhuisstraat 12

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De Pakhuisstraat heette aanvankelijk de Fabrieksstraat, vernoemd naar de stadstimmerwerf of stadsfabriek die je hier aantrof. Aan het begin van de 17e eeuw verrezen hier enkele pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en kwam de naam Pakhuisstraat in gebruik. Dit dwarshuis kwam enkele decennia later tot stand, namelijk in de tweede helft van de 17e eeuw. Het meest bijzondere onderdeel zit aan de binnenkant, in het pand zit namelijk nog het originele houtskelet compleet met gehakte telmerken.