Oude Doelenkade 17-19

Rijksmonument
Foto 1 / 7

De Oude Doelenkade is genoemd naar de eerste doelen, het schietterrein van de schutterij die op de oostelijke helft van de kade lag. De schutterij heeft hier tot de 16e eeuw gezeten, daarna zijn ze naar een terrein verhuisd dat nu nog het Doelenplein heet. Aan de Oude Doelenkade zijn prachtige woningen en pakhuizen verrezen. Dit pakhuis kwam tot stand in 1616, zoals u kunt lezen op de jaartalsteen. Op de gevelsteen hieronder staat een ‘lange fluit’ een scheepstype dat op de Oostzeelanden voer in de 17e en 18e eeuw. Daar verhandelde men haring, zuivelproducten en zeezout. Tarwe, rogge en gerst en vaten vol bier werden mee naar de thuishaven genomen. De wapenschilden die u ziet zijn het schild van Hoorn, vastgehouden door de eenhoorn en het wapen van Amsterdam.