Oostereiland

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 3

Vanaf 1650 werden de twee dammen die de havens van Hoorn omsloten, opgespoten tot eilanden met opgebaggerde specie uit diezelfde haven. Zo ontstond het Oostereiland, dat volgebouwd zou worden met pakhuizen. Het was echter juist in deze tijd dat de economie stagneerde en de ontwikkelingen op het Oostereiland minder snel verliepen dan verwacht. Later kwam er een werf op het Oostereiland en werden hier de magazijnen voor de Admiraliteit gebouwd. De admiraliteit was gemoeid met de organisatie van de oorlogsvloot, zowel op bestuurlijk, organisatorisch als juridisch vlak en het Oostereiland was voor de magazijnen een geschikte locatie. De ligging aan de wilde Zuiderzee maakte het een ruige plek en het spreekt dan ook tot de verbeelding dat hier in de 19e eeuw een gevangenis werd opgericht. De gevangenis is tot 2003 in gebruik geweest en daarna is het Oostereiland ingericht voor meerdere (culturele) bestemmingen.

Tekst eigenaar:

Het Oostereiland is in bijna vier eeuwen enorm veranderd in bouwtechnisch opzicht en ook voor wat betreft de verschillende functies die het heeft gehad. Tegenwoordig kun je op het eiland wonen, werken en recreëren.

Het Oostereiland is een voormalig gevangeniscomplex op een in de 17e eeuw aangelegd eiland. Het complex biedt nu onderdak aan uiteenlopende gebruikers en functies: een filmhuis (Cinema Oostereiland), een museum (Museum van de 20e Eeuw), een hotel en brasserie (Hotel Oostereiland, Brasserie Oostereiland),  een ontwerpcentrum en een toeristisch informatiecentrum. Bovendien zijn er 25 appartementen gerealiseerd, rekening houdend met de monumentale status.

ANWB Dit project is in samenwerking met de ANWB tot stand gekomen.