Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek brengt de bouwgeschiedenis van een pand in kaart. Dit onderzoek kan verplicht zijn voor een omgevingsvergunning Bouwen. Bouwhistorisch onderzoek vindt plaats in historische gebouwen of objecten, zoals bruggen of gemalen.

Wat wordt er onderzocht?

Hoe zag het pand er oorspronkelijk uit en hoe werd er in gewoond en/of gewerkt? Bouwhistorisch onderzoek is een zoektocht naar sporen in het metselwerk, de balklagen, de kozijnen. Kortom, naar oude elementen in het gebouw. Bouwhistorisch onderzoek is daarom ook een informatiebron voor de plaatselijke geschiedenis en de geschiedenis van ons erfgoed. Het geeft een objectief beeld van de historische waarden van een pand. Welke onderdelen zijn historisch waardevol en willen we behouden?

Onderzoek laten uitvoeren

Een bouwhistorisch onderzoek kan verplicht zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. U kunt het onderzoek laten uitvoeren door een gecertificeerd bouwhistorisch onderzoeksbureau. De kosten zijn voor de aanvrager of initiatiefnemer. Voor hulp bij het aanvragen van bouwhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bouwhistorische waardenkaart

Bekijk op de bouwhistorische waardenkaart welke panden in Hoorn bouwhistorische waarden bezitten en bij welke panden bouwhistorische waarden worden verwacht.