Archeologie

Archeologie is onderzoek naar overblijfselen van oude culturen in de bodem. Overblijfselen, bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen van mensen, worden bij opgravingen gevonden. Met archeologisch onderzoek wordt kennis opgedaan van het verleden van de mens.

Werkzaamheden in de bodem

Op de archeologische waardekaart staan locaties waar archeologische waarden verwacht worden. Gaat u op een van deze locaties in de bodem werken? Dan wordt er eerst een archeologische quickscan gemaakt door de medewerkers van Archeologie Westfriesland. Uit dit onderzoek blijkt of verder onderzoek noodzakelijk is of niet.

Archeologie West-Friesland

Archeologie in Hoorn en West-Friesland kent een lange voorgeschiedenis. Al vanaf de negentiende eeuw worden archeologische vondsten uit West-Friesland verzameld. Tegenwoordig is Archeologie West-Friesland een gemeentelijk samenwerkingsverband, verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie. Meer informatie over archeologie in West-Friesland vindt u op de website Archeologie West-Friesland.