Wat mag ik met mijn monument?

De mogelijkheden voor verbouwingen zijn voor ieder monument verschillend, omdat ze afhankelijk zijn van de monumentale waarden van het pand. 

Rapport met monumentale waarden

Voor ieder monument is een rapport beschikbaar waarin de monumentale waarden van het pand benoemd staan. Dit rapport noemen we de redengevende omschrijving. Meer informatie vindt u op de pagina Redengevende omschrijving

Uitgangspunten bij monumentenzorg

In het geval van monumentenzorg in Hoorn gelden de twee onderstaande algemene uitgangspunten. Deze zijn van toepassing op alle verbouwingen. Ieder monument is echter uniek en vraagt om maatwerk. Voor advies kunt u terecht bij team Erfgoed

  1. Het gebruik van het pand staat voorop. Een goede herbestemming zorgt dat monumenten in stand blijven. Daarom moet leegstand altijd voorkomen worden.
  2. Als het pand veranderd wordt, is het belangrijk om zoveel mogelijk monumentale onderdelen en bouwhistorische sporen te behouden.

Regels en richtlijnen

Alle regels en richtlijnen voor het wijzigen van monumenten in Hoorn staan omschreven in beleidsstukken van gemeente Hoorn. Deze vindt u op de pagina Regels en richtlijnen.