Omgevingsvergunning Monumenten

Voor wijzigingen aan een monument is meestal een monumentenvergunning (omgevingsvergunning monumenten) nodig. Dit geldt voor alle wijzigingen waardoor het uiterlijk of de constructie van het monument verandert. Deze vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Onderhoudswerkzaamheden zijn in sommige gevallen vergunningsvrij.

Reguliere werkzaamheden? Doe de vergunningscheck

Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden die geen wijzigingen aan het monument aanbrengen, is geen vergunning nodig. Schilderwerk in de bestaande kleuren of plaatselijk herstel van het voegwerk zijn bijvoorbeeld vergunningsvrij. Het geheel vervangen van voegwerk is wel vergunningsplichtig. De medewerkers van team Erfgoed kunnen beoordelen of u een vergunning nodig heeft voor uw geplande werkzaamheden. Met de vergunningscheck op het omgevingsloket kunt u dit zelf ook controleren.

Twijfels? Neem contact op met de gemeente

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of is uw project complex? Maak dan een afspraak voor een gratis vooroverleg met adviseurs van de gemeente. Zij kunnen u uitleg geven over de procedure en welke gegevens u moet geven om een volledige aanvraag te doen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Hoe verloopt het vergunningstraject?

 1. Stem af en vraag advies
  Als u een omgevingsvergunning monumenten moet aanvragen, neemt u bij voorkeur eerst contact op met de medewerkers van team Erfgoed. Zij stemmen graag met u de plannen af en kunnen in de meeste gevallen al op voorhand aangeven wat mogelijk is of op welke wijze de plannen mogelijk worden. Dit informele advies kan onnodig werk en onnodige kosten besparen.
 2. Technische beoordeling
  Een ingediend bouwplan wordt technisch beoordeeld door de gemeente Hoorn of door de gemeente ingeschakelde partijen zoals de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
 3. Welstand
  Naast de technische toets wordt een bouwplan ook beoordeeld door een onafhankelijke Ruimtelijke Adviescommissie (voorheen Commissie voor Monumenten en Welstand). Deze commissie toetst de omgevingsvergunningaanvragen voor bouwen en verbouwen aan de richtlijnen uit de welstandsnota.
 4. Verleende vergunning
  Op basis van alle adviezen besluit het college van burgemeester en wethouders of u de vergunning krijgt. Als alle bezwaartermijnen van uw vergunning verlopen zijn, kunt u beginnen met de werkzaamheden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, adviseren de medewerkers van team Erfgoed u tijdens de uitvoering.