Prentenboek over ’t Glop

Er komt een prentenboek voor kinderen over de geschiedenis van een ondergrondse watergang en alles wat er op die plek bovengronds gebeurd is.

Regenval verklapt watergang
In 2015 viel er in de binnenstad van Hoorn na hevige regen plotseling een gat in de bestrating in de doodlopende steeg ‘t Glop. Het gat bleek meters diep te zijn. Er werd een lang gemetselde tunnel ontdekt. De ondergrondse gang bleek onderdeel van een groot overdekt rioolstelsel dat bijna overal is ingestort maar hier nog gaaf aanwezig was. De watergang loopt onder een oud ziekenhuis uit 1563 door en stamt dus zeker van voor deze tijd.

Overkluisde watergang onder het Glop

Kinderboek over de geschiedenis

Josje van Leeuwen, archeologe en tekenaar, is de bedenker en uitvoerder van dit bijzondere project. “Het idee ontstond natuurlijk toen de overkluisde watergang onder ’t Glop ontdekt werd. Dat was een bijzonder moment en ik vond dat we hier iets mee moesten voor kinderen.”

Josje van Leeuwen, auteur en tekenaar van het prentenboek

Het riool onder ’t Glop is een archeologisch monument. Het lag dus voor de hand om een boek over archeologie te maken. Maar Josje ontdekte dat er bovengronds ook het nodige gebeurd was op deze locatie. Uiteindelijk is het prentenboek daarom gevuld met met anekdotes over archeologie, bouwhistorie en algemene geschiedenis. Op zeven prenten zie je wat er vanaf de middeleeuwen tot nu gebeurde in de bodem, in de bebouwing en in de samenleving. Je vindt dus ook plaatjes van belangrijke historische gebeurtenissen zoals de Hoekse en Kabeljauwse twisten of de Tweede Wereldoorlog.

Detail van het prentenboek in wording

Hoe het boek gemaakt is

Een lang onderzoek ging vooraf aan het tekenen. Er was veel informatie nodig over Hoorn in de afgelopen zeven eeuwen. Hoe zag een deur eruit in de 16e eeuw? Wat voor kleding droeg men in de 18e eeuw? Je kan het zo gek niet bedenken, of je komt het in de prenten tegen. De prenten zijn eerst als potloodschets uitgetekend en later in detail uitgewerkt. Ze worden met ecoline ingekleurd en vervolgens weer met pen afgewerkt.

“Het is een monnikenwerk waar veel tijd in zit, maar als het af is hoop ik dat veel kinderen er uren naar kunnen turen”, aldus Josje.