Nieuwland 11

Rijksmonument
Foto 1 / 2

De gevel van dit pand dateert van de late 18e eeuw, zo kunnen we zien aan de vormgeving van de kroonlijst. De consoles zijn rijk gesneden in rococo trant. Geheel in de geest van de tijd werd de deur in een rijke omlijsting geplaatst. Het bovenlicht is van een decoratieve roedeverdeling voorzien, we spreken in zo een geval van een snijraam. Let u tot slop op het paardenkopje midden in de gevel, ook dit soort elementen dragen bij aan het monumentale karakter van het pand. Het pand zelf is waarschijnlijk nog ouder. Zo zien we dat ook monumentale panden aan verandering onderhevig zijn.