Nieuw monument: deelaanwijzing stolpinterieur

Sinds kort staat er een nieuw monument op de monumentenlijst van de gemeente Hoorn. Het gaat om een deelaanwijzing van Dorpsstraat 65, een stolpboerderij uit 1860. Team Erfgoed heeft voor deze boerderij een advies op maat geschreven: de redengevende omschrijving. Hierin staat duidelijk omschreven welke onderdelen van monumentale waarde zijn en welke onderdelen buiten de bescherming vallen. Met name het historische interieur van deze stolp is van monumentale waarde. 

Hoewel de stolp in 1975-1976 werd verbouwd tot woning, is een deel van het historische interieur bewaard gebleven. Een oorspronkelijke woon- en slaapkamer geven een prachtig beeld van een negentiende-eeuws stolpinterieur. Deelaanwijzingen als deze zijn relatief nieuw in Hoorn. Ook de aanleiding van deze aanwijzing is bijzonder. De eigenaren verzochten de gemeente namelijk zelf om hun woning aan te wijzen als monument. Zij zijn erg trots op het pand en willen deze beschermen voor de toekomst.

In het Noordhollands Dagblad verscheen een artikel over dit nieuwe monument. Hierin vertellen de bewoners over hun stolpboerderij en hoe zij die hebben opgeknapt.

Dankzij de monumentenstatus kunnen de bewoners vanaf nu subsidie aanvragen voor renovatie- en restauratiewerkzaamheden en voor bijzonder onderhoud van hun monument.