Muntstraat 7

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Dit schoolgebouw aan de Muntstraat is in 1883 gebouwd naar ontwerp van gemeentearchitect G.J. Hennink. Hij ontwierp een neoclassicistisch gebouw met gepleisterde banden en segmentbogen met sluit- en aanzetstenen. De voorgevel is symmetrisch opgezet. Centraal is een vooruitspringend middendeel met in de top een trapgeveltje met een hijsbalk. De beide entrees bevinden zich aan weerszijden hiervan, zij kregen in de top een fronton. Dat is de driehoek die ontleend is aan de Griekse tempelbouw. Dit schoolgebouw aan de Muntstraat is in 1883 gebouwd naar ontwerp van gemeentearchitect G.J. Hennink. Hij ontwierp een neoclassicistisch gebouw met gepleisterde banden en segmentbogen met sluit- en aanzetstenen. De voorgevel is symmetrisch opgezet. Centraal is een vooruitspringend middendeel met in de top een trapgeveltje met een hijsbalk. De beide entrees bevinden zich aan weerszijden hiervan, zij kregen in de top een fronton. Dat is de driehoek die ontleend is aan de Griekse tempelbouw.