Muntstraat 6

Rijksmonument
Foto 1 / 2

De oudste onderdelen van dit pand zijn van het jaar 1580, de voorgevel die u ziet kwam echter in 1660 tot stand. In dat jaar werd het pand ingrijpend verbouwd, het kreeg een verdieping en het werd naar achteren toe uitgebreid. De gevel kreeg een classicistisch ontwerp met Korintische pilasters over de hele hoogte van de gevel. We spreken in zo’n geval van de kolossale orde. Het 17e -eeuwse interieur is goed bewaard gebleven, het huis bevat bijvoorbeeld een 17e -eeuws portaal met twee bogen en in de tuin een galerij met een houten tongewelf. Aangezien het pand in dezelfde periode tot stand kwam als de naastgelegen kamer van de Oost Indische Compagnie wordt ook wel gezegd dat het als directiewoning bedoeld was.