Muntstraat 1

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De Muntstraat ontleent zijn naam aan De Munt, het gebouw waar de West-Friese munten geslagen werden dat hier van 1586 tot 1807 stond. Veel straatnamen zijn ontleend aan een voormalige functie of een oud gebruik dat verbonden is aan de plek. Dit was overigens in de 17e eeuw een bijzondere plek. Aan de overzijde ziet u enerzijds de Statenpoort en anderzijds de voormalige Zetel van de Oost Indische Compagnie. In de 17e eeuw stonden op deze plek kloostergebouwen die uiteindelijk opgeheven en afgebroken zijn. Dit pand met zijn steile kap is vermoedelijk in de 18e of in de vroege 19e eeuw tot stand gekomen. De gevels zijn meerdere malen gewijzigd, maar desalniettemin draagt het pand in belangrijke mate bij aan het historische straatbeeld van Hoorn.