Soorten monumenten

De gemeente Hoorn kent verschillende soorten monumenten en beschermde objecten. Alle monumenten in Hoorn zijn te vinden op de monumentenkaart en in de monumentenlijst.

Rijksmonumenten

De Rijksoverheid wijst objecten en gebouwen aan als rijksmonument wanneer zij van nationaal belang zijn. Dat kan bijvoorbeeld komen door bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Het Rijk beschermt deze monumenten. Voorbeelden van rijksmonumenten in Hoorn zijn het Statenlogement, het Westfries Museum en de Waag.

Provinciaal monument

Provinciale monumenten staan op de monumentenlijst van Provincie Noord-Holland. Het gaat om gebouwen of objecten met een betekenis voor de regio. Hoorn telt drie provinciale monumenten: de Westfriese Omringdijk, het Buitendijks land en het voormalige stationsgebouw van de Halte Zwaag. De provincie beschermt deze monumenten.

Gemeentelijke monumenten

Een gemeentelijk monument is een gebouw, object of terrein dat iets betekent voor de plaatselijke geschiedenis. Dat kan bijvoorbeeld komen door bijzondere cultuurhistorische waarden. Deze monumenten worden door de gemeente aangewezen en beschermd.

Beschermd stadsgezicht en beeldbepalend pand

Gebieden kunnen aangewezen worden als beschermd stadsgezicht. Er moeten dan beeldbepalende gebouwen zijn die iets vertellen over de geschiedenis van de plek. Hoorn heeft één van de oudste aangewezen rijksbeschermde stadsgezichten van ons land. Meer informatie hierover en over beeldbepalende panden op de pagina Beschermd stadsgezicht.

Beschermd stadsgezicht Hoorn

Dorpslinten

Ook dorpslinten zijn van historisch belang, denk hierbij aan de dorpslinten van Blokker en Zwaag en aan belangrijke historische toegangswegen zoals het Keern en de Koepoortsweg. De structuren van deze linten bestaan al vanaf de vroegste geschiedenis van Hoorn. Ze liggen aan de basis van de stedenbouwkundige structuren in Hoorn. De bebouwing langs deze wegen werd naar het buitengebied uitgebreid. Het is belangrijk om de historische waarden van deze gebieden te behouden.

Linten en historische toegangswegen in de gemeente Hoorn