Soorten monumenten

De gemeente Hoorn kent verschillende soorten monumenten en beschermde objecten.

Rijksmonumenten

De Rijksoverheid wijst gebouwen en objecten aan als rijksmonument als de cultuurhistorische waarde en schoonheid van het gebouw van nationaal belang is. Deze panden hebben iets betekend voor de Nederlandse geschiedenis. Voorbeelden van rijksmonumenten in Hoorn zijn het Statenlogement en het Westfries Museum, de Waag en de Koepelkerk. Het Rijk beschermt deze rijksmonumenten om de monumentale waarde te behouden.

Provinciaal monument

Provinciale monumenten staan op de monumentenlijst van Provincie Noord-Holland. Het gaat om gebouwen of objecten met een betekenis voor de regio. In Hoorn zijn er twee provinciale monumenten: de Westfriese Omringdijk en het voormalige haltegebouw van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. De provincie beschermt deze gebouwen.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten hebben iets betekend voor de plaatselijke geschiedenis. Deze monumenten worden door de gemeente aangewezen en beschermd. De monumentenlijst geeft een overzicht van alle monumenten in gemeente Hoorn.

Beschermd stadsgezicht

Gebieden kunnen aangewezen worden als beschermd stadsgezicht. Er moeten dan beeldbepalende gebouwen zijn die iets vertellen over de geschiedenis van de plek. Hoorn heeft één van de oudste aangewezen beschermde stadsgezichten van ons land. Meer informatie op de pagina Beschermd stadsgezicht.

Beschermd stadsgezicht Hoorn

Dorpslinten

Ook de dorpslinten zijn van historisch belang, denk hierbij aan de dorpslinten van Blokker en Zwaag en aan belangrijke historische toegangswegen zoals het Keern en de Koepoortsweg. De structuren van deze linten bestaan al vanaf de vroegste geschiedenis van Hoorn. Ze liggen aan de basis van de stedenbouwkundige structuren in Hoorn. De bebouwing langs deze wegen werd naar het buitengebied uitgebreid. Het is belangrijk om de historische waarden van deze gebieden te behouden.

Linten en historische toegangswegen in de gemeente Hoorn