Religieus Erfgoed

Vrijwel elke stad of dorp is tot stand gekomen rond religieuze gebouwen. Ook in Hoorn, Blokker en Zwaag zijn (voormalige) kerkgebouwen bepalend voor het beeld en de structuur.  Wilt u meer weten of heeft u vragen over een kerk of gebedshuis in de gemeente Hoorn? Neem dan contact op via de gemeentelijke pagina over kerken en gebedshuizen.

Platform Religieus Erfgoed

In Hoorn bestaat sinds 2010 het Platform Religieus Erfgoed. Dit platform wordt gevormd door eigenaren en beheerders van zeven monumentale kerken in Hoorn, Blokker en Zwaag. Zij zetten zich in voor het behoud van monumentale kerkgebouwen en het aanpakken van de problematiek rondom religieus erfgoed. De gemeente faciliteert het platform.

Kerkenvisie Hoorn

Religieus erfgoed wordt bedreigd door leegloop en sloop. De gemeente Hoorn heeft daarom een kerkenvisie gemaakt, samen met de eigenaren van 22 kerken en gebedshuizen. De kerkenvisie geeft inzicht in het religieus erfgoed van Hoorn. Wat is de staat van de kerkgebouwen, hoe worden ze gebruikt en welke wensen, kansen en bedreigingen zijn er? Bekijk hier de kerkenvisie van Hoorn.

Lijst van de religieuze gebouwen in de Kerkenvisie van Hoorn

 1. H.H. Cyriacus en Fransicuskerk (Koepelkerk), Rijksmonument
 2. Lutherse Kerk, Rijksmonument
 3. Maartenskerk (Dorpskerk Zwaag), Rijksmonument
 4. Mariakapel, Rijksmonument
 5. Nederlands Hervormde kerk (Dorpskerk Blokker), Rijksmonument
 6. Remonstrantse kerk (Foreestenhuis), Rijksmonument
 7. Voormalige Grote Kerk, Rijksmonument
 8. Voormalige Lieve Vrouwe Kerk (Noorderkerk), Rijksmonument
 9. Voormalige Sint Anthoniskerk (Cultureel Centrum Oosterkerk), Rijksmonument
 10. Voormalige St. Ceciliakapel, Rijksmonument
 11. Lourdeskapel, Gemeentelijk monument
 12. Sint Martinuskerk (Heilige Martinuskerk), Gemeentelijk monument
 13. Voormalige Doopsgezinde kerk, Gemeentelijk monument
 14. Voormalige Eikstraatkapel, Gemeentelijk monument
 15. Voormalige Heilige Engelbewaarderskerk, Gemeentelijk monument
 16. Voormalige St. Michaëlkerk (Blokkerk), Gemeentelijk monument
 17. Apostolisch Genootschap, geen monumentenstatus
 18. Diyanet Vakfi Moskee, geen monumentenstatus
 19. Het Octaaf, geen monumentenstatus
 20. Koninkrijkszaal Jehova’s getuigen, geen monumentenstatus
 21. Nieuw-Apostolische Kerk, geen monumentenstatus
 22. Voormalige Nieuwe Rooms-Katholieke St. Michaëlkerk, geen monumentenstatus


In de Hoornse kerkenvisie zijn alleen religieuze gebouwen opgenomen die van oorsprong als gebedshuis zijn gebouwd. De Dyianet Vakfi Moskee en het Foreestenhuis zijn de uitzonderingen op de regel.