Religieus Erfgoed

Vrijwel elke stad of dorp is tot stand gekomen rond religieuze gebouwen. Ook in Hoorn, Blokker en Zwaag zijn de (voormalige) kerkgebouwen beeld- en structuurbepalend in de stad en dorpen. Een voorbeeld is de Grote Kerk op het Kerkplein in Hoorn, waarover een korte film is gemaakt. Door hun omvang en posities is behoud van deze cultuurdragers belangrijk voor de identiteit van de gemeente Hoorn.

Platform Religieus Erfgoed

In de gemeente Hoorn bestaat sinds 2010 het Platform Religieus Erfgoed. Dit platform wordt gevormd door eigenaren en beheerders van zeven monumentale kerken in Hoorn, Blokker en Zwaag, en de Vereniging Oud Hoorn. Samen zetten zij zich in voor het behoud van monumentale kerkgebouwen en het aanpakken van de problematiek rondom religieus erfgoed. Het platform wordt gefaciliteerd door de gemeente. Voor contact met het platform kunt u mailen naar erfgoed@hoorn.nl.

Kerkenvisie Hoorn

Het religieus erfgoed in Nederland wordt bedreigd door leegloop en sloop. De gemeente Hoorn heeft daarom samen met de eigenaren van 22 kerken en gebedshuizen een kerkenvisie gemaakt. Deze visie geeft inzicht in het religieus erfgoed van Hoorn en brengt de wensen en mogelijkheden van de kerkeigenaren in kaart. Zo helpt de kerkenvisie Hoorn de komende jaren om in te spelen op ontwikkelingen rondom deze gebouwen. Wat is de staat van de kerkgebouwen, hoe worden ze gebruikt en welke kansen en bedreigingen zijn er? Ook kan de kerkenvisie leiden tot meer samenwerking tussen kerkbesturen en verduurzaming van de gebouwen. Bekijk hier de kerkenvisie.

Lijst van de religieuze gebouwen in de Kerkenvisie van Hoorn

 1. H.H. Cyriacus en Fransicuskerk (Koepelkerk), Rijksmonument
 2. Lutherse Kerk, Rijksmonument
 3. Maartenskerk (Dorpskerk Zwaag), Rijksmonument
 4. Mariakapel, Rijksmonument
 5. Nederlands Hervormde kerk (Dorpskerk Blokker), Rijksmonument
 6. Remonstrantse kerk (Foreestenhuis), Rijksmonument
 7. Voormalige Grote Kerk, Rijksmonument
 8. Voormalige Lieve Vrouwe Kerk (Noorderkerk), Rijksmonument
 9. Voormalige Sint Anthoniskerk (Cultureel Centrum Oosterkerk), Rijksmonument
 10. Voormalige St. Ceciliakapel, Rijksmonument
 11. Lourdeskapel, Gemeentelijk monument
 12. Sint Martinuskerk (Heilige Martinuskerk), Gemeentelijk monument
 13. Voormalige Doopsgezinde kerk, Gemeentelijk monument
 14. Voormalige Eikstraatkapel, Gemeentelijk monument
 15. Voormalige Heilige Engelbewaarderskerk, Gemeentelijk monument
 16. Voormalige St. Michaëlkerk (Blokkerk), Gemeentelijk monument
 17. Apostolisch Genootschap, geen monumentenstatus
 18. Diyanet Vakfi Moskee, geen monumentenstatus
 19. Het Octaaf, geen monumentenstatus
 20. Koninkrijkszaal Jehova’s getuigen, geen monumentenstatus
 21. Nieuw-Apostolische Kerk, geen monumentenstatus
 22. Voormalige Nieuwe Rooms-Katholieke St. Michaëlkerk, geen monumentenstatus


In de Hoornse kerkenvisie zijn alleen religieuze gebouwen opgenomen die van oorsprong als gebedshuis zijn gebouwd. De Dyianet Vakfi Moskee en het Foreestenhuis zijn de uitzonderingen op de regel.