Religieus Erfgoed

Vrijwel elke stad of dorp is tot stand gekomen rond religieuze gebouwen. Ook in de gemeente Hoorn zijn de (voormalige) kerkgebouwen beeld- en structuurbepalend in de stad en dorpen. Door hun omvang en posities is behoud van deze cultuurdragers belangrijk voor de identiteit van Hoorn. Dit geldt niet alleen voor de monumentale kerken in de binnenstad, maar ook die van Zwaag en Blokker.

Platform Religieus Erfgoed

In de gemeente Hoorn bestaat sinds 2010 het Platform Religieus Erfgoed. Dit platform wordt gevormd door eigenaren en beheerders van zeven monumentale kerken in Hoorn, Blokker en Zwaag, en de Vereniging Oud Hoorn. Samen zetten zij zich in voor het behoud van monumentale kerkgebouwen en het aanpakken van de problematiek rondom religieus erfgoed. Het platform wordt gefaciliteerd door de gemeente. Voor contact met het platform kunt u mailen naar erfgoed@hoorn.nl.

Kerkenvisie Hoorn

In Nederland komen steeds meer kerken leeg te staan. Herbestemming van deze gebouwen is een uitdaging. Daarom stellen veel gemeenten een kerkenvisie op die duidelijk maakt wat hun toekomstvisie is op dit erfgoed. Voor de gemeente Hoorn stelt Mooi-Noord Holland deze in dialoog met kerkeigenaren en -besturen op. In de Hoornse kerkenvisie zijn alleen religieuze gebouwen opgenomen die van oorsprong als gebedshuis zijn gebouwd en die voldoende omvang hebben voor een dagelijkse gebruiksfunctie. De Dyianet Vakfi Moskee en het Foreestenhuis zijn de uitzonderingen op de regel.

Lijst religieuze gebouwen kerkenvisie Hoorn

 1. H.H. Cyriacus en Fransicuskerk (Koepelkerk), Rijksmonument
 2. Lutherse Kerk, Rijksmonument
 3. Maartenskerk (Dorpskerk Zwaag), Rijksmonument
 4. Mariakapel, Rijksmonument
 5. Nederlands Hervormde kerk (Dorpskerk Blokker), Rijksmonument
 6. Remonstrantse kerk (Foreestenhuis), Rijksmonument
 7. Voormalige Grote Kerk, Rijksmonument
 8. Voormalige Lieve Vrouwe Kerk (Noorderkerk), Rijksmonument
 9. Voormalige Sint Anthoniskerk (Cultureel Centrum Oosterkerk), Rijksmonument
 10. Voormalige St. Ceciliakapel, Rijksmonument
 11. Lourdeskapel, Gemeentelijk monument
 12. Sint Martinuskerk (Heilige Martinuskerk), Gemeentelijk monument
 13. Voormalige Doopsgezinde kerk, Gemeentelijk monument
 14. Voormalige Eikstraatkapel, Gemeentelijk monument
 15. Voormalige Heilige Engelbewaarderskerk, Gemeentelijk monument
 16. Voormalige St. Michaëlkerk (Blokkerk), Gemeentelijk monument
 17. Apostolisch Genootschap, geen monumentenstatus
 18. Diyanet Vakfi Moskee, geen monumentenstatus
 19. Het Octaaf, geen monumentenstatus
 20. Koninkrijkszaal Jehova’s getuigen, geen monumentenstatus
 21. Nieuw-Apostolische Kerk, geen monumentenstatus
 22. Voormalige Nieuwe Rooms-Katholieke St. Michaëlkerk, geen monumentenstatus