Hoorn, erfgoed als fundament . visie op erfgoed-min