Regels en richtlijnen

Alle regels en richtlijnen voor monumentenzorg in Hoorn staan omschreven in beleidsstukken van gemeente Hoorn.

Erfgoedvisie

In de erfgoedvisie leest u hoe de gemeente in de periode 2017-2025 met erfgoed omgaat.

Verordeningen

  • Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Hoorn: hierin staan alle regels voor monumentenzorg.
  • Subsidieregeling Beleefbaar Erfgoed Hoorn: hierin staat welke voorwaarden en criteria gelden voor subsidie van initiatieven die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers het Hoornse erfgoed meer kunnen ervaren.
  • Verordening Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-2: hierin staat onder welke voorwaarden en criteria de gemeente Hoorn subsidie kan verlenen voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.

Beleid restauratie en onderhoud

In het beleid voor restauratie en onderhoud staan de regels voor verbouwingen en verduurzaming van monumenten, panden met cultuurhistorische waarden en beeldbepalende panden in de gemeente Hoorn.

Welstandsnota

In de welstandsnota leest u alles over de richtlijnen voor bouwen en verbouwen in Hoorn. Als u een omgevingsvergunning om te bouwen of verbouwen aanvraagt, toetst de Ruimtelijke Adviescommissie de aanvraag aan de richtlijnen uit de welstandsnota.

Redengevende omschrijving

De mogelijkheden voor verbouwingen zijn voor ieder monument verschillend, omdat ze afhankelijk zijn van de monumentale waarden van het pand. Voor ieder monument is een rapport opgesteld waarin de monumentale waarden van het pand benoemd worden. Dit rapport noemen we de redengevende omschrijving. Meer informatie vindt u op de pagina Redengevende omschrijving.