Beschermd stadsgezicht

Beschermde stads- of dorpsgezicht zijn gebieden in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Deze bescherming is bedoeld om de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied te behouden. Binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn.

Beschermd stadsgezicht Hoorn

Historische binnenstad

Hoorn heeft één van de oudste aangewezen rijksbeschermde stadsgezichten van ons land. In 1970 werd het oostelijk deel van de binnenstad van Hoorn door het Rijk aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Zie het aanwijsbesluit uit 1970. Het westelijke stadsdeel volgde in 1998. Zie het aanwijsbesluit uit 1998. Het beschermde gebied omvat nu de hele historische binnenstad.

Beeldbepalende panden

In het beschermde stadsgezicht van Hoorn staan beeldbepalende panden. Voor beeldbepalende panden geldt dat het vanaf de openbare weg zichtbare gedeelte van het pand in stand gehouden moet worden. Dit betreft de gevels aan de openbare ruimte en de daarboven gelegen eerste 5 meter van de kap. Behoud van de architectuur en de verschijningsvorm is daarbij belangrijker dan het behoud van de oorspronkelijke materialen. Dit geldt niet voor materialen die mede bepalend zijn voor de beeldbepalende status. Deze materialen moeten behouden blijven. Voorbeelden van bijzondere materiaaltoepassingen zijn geglazuurde bakstenen, tegeltableaus, originele onderdelen van winkelpuien of historische bouwdelen. Eventuele wijzigingen in materiaalgebruik en kleur moeten voldoen aan welstandscriteria voor monumenten en beeldbepalende panden. Alle beeldbepalende panden zijn vastgelegd in het omgevingsplan van Hoorn. Bekijk een overzicht van alle beeldbepalende panden van Hoorn op de monumentenkaart.

Regelgeving

Alle beeldbepalende panden worden beschermd via het omgevingsplan. Er gelden speciale richtlijnen om het historische karakter van het beschermde stadsgezicht en de toegangswegen te behouden. Meer informatie op de pagina Regels en richtlijnen.