Beschermd stadsgezicht

Beschermde stads- of dorpsgezicht zijn gebieden in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Deze bescherming is bedoeld om de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied te behouden. Binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn.

Beschermd stadsgezicht Hoorn

Historische binnenstad

Hoorn heeft één van de oudste aangewezen rijksbeschermde stadsgezichten van ons land. In 1970 werd het oostelijk deel van de binnenstad van Hoorn door het Rijk aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Zie het aanwijsbesluit uit 1970. Het westelijke stadsdeel volgde in 1998. Zie het aanwijsbesluit uit 1998. Het beschermde gebied omvat nu de hele historische binnenstad.

Beeldbepalende panden

In het beschermde stadsgezicht van Hoorn staan beeldbepalende panden. Voor beeldbepalende panden geldt dat het vanaf de openbare weg zichtbare gedeelte van het pand in stand gehouden moet worden. Dit betreft de gevels aan de openbare weg en de daarboven gelegen eerste 5 meter van de kap. Behoud van architectuur en verschijningsvorm is daarbij belangrijker dan behoud van oorspronkelijke materialen.  Hiermee verschilt het van een monument, waarbij ook het oorspronkelijke materiaal is beschermd. Lees voor meer informatie de beleidsregels beeldbepalende panden. Bekijk alle beeldbepalende panden van Hoorn op de monumentenkaart.

Regelgeving

Alle beeldbepalende panden worden beschermd via het bestemmingsplan. Er gelden speciale richtlijnen om het historische karakter van het beschermde stadsgezicht en de toegangswegen te behouden. Meer informatie op de pagina Regels en richtlijnen.