Beschermd stadsgezicht

Gebieden kunnen aangewezen worden als beschermd stadsgezicht als er beeldbepalende gebouwen zijn die iets vertellen over de geschiedenis van de plek. Hoorn heeft één van de oudste aangewezen beschermde stadsgezichten van ons land.

Beschermd stadsgezicht Hoorn

Historische binnenstad

In 1970 werd het oostelijk deel van de binnenstad aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Het westelijke stadsdeel volgde in 1998. Het beschermde gebied omvat nu de gehele historische binnenstad. Binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn.

Beeldbepalende panden

Binnen het beschermd stadsgezicht kent Hoorn ook beeldbepalende panden waarvan alleen de voorgevel en de kapvorm beschermd zijn. Deze status wordt verleend aan gevels met een hoge architectonische of historische waarde. Soms is er sprake van een bouwblok of een rij van waardevolle panden. Dan spreken we van een ensemblewaarde.

Regelgeving

Om het historische karakter van het beschermde stadsgezicht en de toegangswegen te behouden, gelden speciale regels en richtlijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Regels en richtlijnen.