Lindestraat 6

Rijksmonument
Foto 1 / 1

De Lindestraat was ooit een gracht met een rij lindebomen ernaast en droeg de naam Lindergracht. Nadat het water in 1837-1842 gedempt werd, is de naam Lindestraat in gebruik genomen. Op de voormalige kades staan nog de oude pakhuizen, al zijn ze veelal ingrijpend gewijzigd. Dit pakhuis aan nummer 6 is in de 17e eeuw tot stand gekomen en heeft een gepleisterde voorgevel. Bij een pakhuis spreken we niet van verdiepingen, maar van zolders. Het pakhuis telt een begane grond en drie zolders. Verdeeld over het muurwerk ziet u verscheidene muurankers. Zij hebben een belangrijke constructieve functie, want ze verankeren het muurwerk aan de achtergelegen dragende houtconstructie.