Koepoortsweg 83

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

Dit woonhuis werd in 1881 ontworpen door de Hoornse timmerman Pieter Kaper. Hij leverde eveneens het ontwerp voor Koepoortsweg 11 en de gelijkenissen zijn dan ook opvallend. Het gaat om een symmetrisch opgebouwde gevel met centraal de entreepartij. We noemen dit soort woningen ook wel middenganghuizen vanwege hun symmetrisch opgebouwde plattegrond met een centrale hal met aan weerszijden vertrekken. In het ontwerp zien we verschillende elementen die uit de klassieke bouwkunst ontleend zijn, heel kenmerkend voor die tijd. De verdikkingen in het metselwerk aan de beide uiteinden van de gevel doen bijvoorbeeld denken aan zuilen, ze worden in hun platte vorm pilasters genoemd. Deze dragen als het ware het hoofdgestel of de kroonlijst, dat is de houten lijst bovenin de gevel. Er wordt hier gerefereerd naar de opbouw van de klassieke tempels.